תפילת הכהנת מאת שרה סהלו אלבז

"יהי רצון מלפניך אדון הבריות, ולפני מלאכי השרת ובזכות האמהות הקדושות מבקשת ממך אני הקטנה בחיל ורעדה ועם המון אהבה ויראה,
שתתן לי להיות כלי נכון לשליחותך,שאזכה להיות צנור ראוי ונקי למען השפע השלך.
שאזכה להאיר נשמות ולתקן לבבות ולפגוש במעמקי הנפש מבלי להיפגע במערבולות.
שאזכה להיות איתנה, נינוחה ובריאה בגופי ובנפשי בכדי שאהיה כלי נכון בעולם הזה, וגם בעולם הבא וזה שכבר היה.
שאזכה לדבר דיבורים נכונים, להנחות טקסים אמיתיים ועוצמתיים ולהתפלל עבורי ועבור אחרים.
שאזכה לעשות חיבורים, ולגלות סודות עלומים ועתיקים שאבדו במרחבים,
וכשאוזלים לי הכוחות במאגרים אזכור תמיד שאני בשר ודם עם נוכחות, והשגחה אלוהית"

ונאמר אמן
"תפילת הכהנת" נכתבה דרך ידייה וליבה המקשיב של שרה סהלו אלבז תלמידתי – מורתי- אחות לבי ונפשי כשהיתה תלמידה במחזור הראשון של לימודי גינקוסופיה